ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് റിയൽമി ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിൽ റിയൽമി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച ഓഫറുകൾ

|

ഇന്ത്യയിലെ ജനപ്രീയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് റിയൽമി. റെഡ്മി, ഇൻഫിനിക്സ് തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകൾക്കും വില കുറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുന്ന മറ്റ് നിരവധി ബ്രാൻഡുകൾക്കും റിയൽമി കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ബജറ്റ് മുതൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് വരെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ കമ്പനി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് റിയൽമിയുടെ ഒരു പുതിയ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മികച്ച അവസരമാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ റിയൽമി ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു.

 

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് റിയൽമി ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ 2021

റിയൽമി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും വിലക്കിഴിവുകളും നൽകുന്ന ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് റിയൽമി ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ ഇന്നലെയാണ് ആരംഭിച്ചത്. നവംബർ 8ന് അവസാനിക്കുന്ന സെയിലിലൂടെ റിയൽമി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വൻ വിലക്കിഴിവ് ലഭിക്കും. റിയൽമി എക്സ്7 പ്രോ 5ജി, റിയൽമി സി21വൈ, റിയൽമി സി11 2021, റിയൽമി നാർസോ 50എ, നാർസോ 30, റിയൽമി ജിടി മാസ്റ്റർ എഡിഷൻ തുടങ്ങിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കാണ് ഈ സെയിലിലൂടെ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഡിവൈസുകൾക്ക് നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്ഷനും സെയിൽ സമയത്ത് ലഭ്യമാകും.

റിയൽമി സി11 2021 (കൂൾ ഗ്രേ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)
 

റിയൽമി സി11 2021 (കൂൾ ഗ്രേ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 8,799 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 9,999 രൂപ

കിഴിവ്: 12%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് റിയൽമി ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ റിയൽമി സി11 2021 (കൂൾ ഗ്രേ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 12% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 8,799 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് 'ലവ് ഇറ്റ് ഓർ റിട്ടേൺ ഇറ്റ്'; വിലകൂടിയ ഫോൺ വാങ്ങിയ ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരികെ നൽകാംഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് 'ലവ് ഇറ്റ് ഓർ റിട്ടേൺ ഇറ്റ്'; വിലകൂടിയ ഫോൺ വാങ്ങിയ ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരികെ നൽകാം

റിയൽമി സി21വൈ

റിയൽമി സി21വൈ

ഓഫർ വില: 9,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 10,999 രൂപ

കിഴിവ്: 9%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് റിയൽമി ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ റിയൽമി സി21വൈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 9% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 9,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി സി21 (ക്രോസ് ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

റിയൽമി സി21 (ക്രോസ് ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 9,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 10,999 രൂപ

കിഴിവ്: 9%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് റിയൽമി ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ റിയൽമി സി21 (ക്രോസ് ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 9% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 9,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി സി20 (കൂൾ ഗ്രേ, 32 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 2 ജിബി റാം)

റിയൽമി സി20 (കൂൾ ഗ്രേ, 32 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 2 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 7,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 7,999 രൂപ

കിഴിവ്: 6%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് റിയൽമി ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ റിയൽമി സി20 (കൂൾ ഗ്രേ, 32 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 2 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 6% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 7,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ തോറ്റുപോയ 15 സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാന്റുകൾഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ തോറ്റുപോയ 15 സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാന്റുകൾ

റിയൽമി ജിടി മാസ്റ്റർ എഡിഷൻ (കോസ്മോസ് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി റോം, 6 ജിബി റാം)

റിയൽമി ജിടി മാസ്റ്റർ എഡിഷൻ (കോസ്മോസ് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി റോം, 6 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 25,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 26,999 രൂപ

കിഴിവ്: 3%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് റിയൽമി ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ റിയൽമി ജിടി മാസ്റ്റർ എഡിഷൻ (കോസ്മോസ് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി റോം, 6 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 3% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 25,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി നാർസോ 30

റിയൽമി നാർസോ 30

ഓഫർ വില: 14,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 15,999 രൂപ

കിഴിവ്: 9%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് റിയൽമി ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ റിയൽമി നാർസോ 30 സ്മാർട്ട്ഫോൺ 9% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 14,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി സി25വൈ (മെറ്റൽ ഗ്രേ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

റിയൽമി സി25വൈ (മെറ്റൽ ഗ്രേ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 9,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 12,999 രൂപ

കിഴിവ്: 23%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് റിയൽമി ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ റിയൽമി സി25വൈ (മെറ്റൽ ഗ്രേ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 9% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 9,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുന്നോ?, 40,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ നോക്കാംപുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുന്നോ?, 40,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ നോക്കാം

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Flipkart Realme Festival Sale, which offers attractive offers and discounts for Realme smartphones, started yesterday. The sale ends November 8.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X