സാംസങ് 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഇപ്പോൾ ആകർഷകമായ വിലക്കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാം

|

റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാന്റുകളും ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും ഡിസ്കൌണ്ടുകളും നൽകുന്ന പ്രത്യേക സെയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാന്റായ സാംസങും സമാനമായ ഒരു സെയിൽ നടത്തുകയാണ്. ഈ സെയിൽ സമയത്ത് സാംസങ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലൂടെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും ഡിസ്കൌണ്ടുകളും ലഭ്യമാകും.

 

5ജി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ

നിങ്ങൾ ഒരു 5ജി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതൊരു മികച്ച അവസരമാണ്. സാംസങ് 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഇപ്പോൾ വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാം. സാംസങ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണുകളാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളെല്ലാം മികച്ച സവിശേഷതകൾ പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നവയാണ്.

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്21 എഫ്ഇ 5ജി (128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്)

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്21 എഫ്ഇ 5ജി (128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്)

യഥാർത്ഥ വില: 74,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 49,999 രൂപ

കിഴിവ്: 27%

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്21 എഫ്ഇ 5ജി (128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്) സ്മാർട്ട്ഫോൺ സാംസങ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ 27% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 74,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 49,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. 25000 രൂപയോളം ലാഭമാണ് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് മികച്ച ഡീലാണ്.

കാത്തിരിപ്പിന് ഒടുവിൽ ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 6എ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്കാത്തിരിപ്പിന് ഒടുവിൽ ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 6എ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്20 എഫ്ഇ 5ജി
 

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്20 എഫ്ഇ 5ജി

യഥാർത്ഥ വില: 74,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 38,749 രൂപ

കിഴിവ്: 47%

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്20 എഫ്ഇ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ സാംസങ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ 47% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 74,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 38,749 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. സാംസങ് സെയിലിലൂടെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 36250 രൂപ ലാഭിക്കാം. ആകർഷകമായ ഡീലാണ് ഇത്.

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്21 5ജി

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്21 5ജി

യഥാർത്ഥ വില: 83,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 59,999 രൂപ

കിഴിവ്: 29%

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്21 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ സാംസങ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ 29% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 83,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 59,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. സാംസങ് സെയിൽ സമയത്ത് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 24000 രൂപ ലാഭിക്കാം. വളരെ മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

സാംസങ് ഗാലക്സി Z ഫോൾഡ് 3 5ജി

സാംസങ് ഗാലക്സി Z ഫോൾഡ് 3 5ജി

യഥാർത്ഥ വില: 171,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 140,999 രൂപ

കിഴിവ്: 13%

സാംസങ് ഗാലക്സി Z ഫോൾഡ് 3 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ സാംസങ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ 13% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 171,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 140,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. സാംസങ് സെയിൽ സമയത്ത് ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 31000 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം.

മികച്ച ഫീച്ചറുകളുമായി റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു, ലോഞ്ച് ഫെബ്രുവരി 9ന്മികച്ച ഫീച്ചറുകളുമായി റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു, ലോഞ്ച് ഫെബ്രുവരി 9ന്

സാംസങ് ഗാലക്സി Z ഫോൾഡ് 2 5ജി

സാംസങ് ഗാലക്സി Z ഫോൾഡ് 2 5ജി

യഥാർത്ഥ വില: 189,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 119,999 രൂപ

കിഴിവ്: 13%

സാംസങ് ഗാലക്സി Z ഫോൾഡ് 2 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ സാംസങ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ 13% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 189,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 119,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. സാംസങ് സെയിൽ സമയത്ത് ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 70000 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം. ഇത് വളരെ മികച്ച ഡീലാണ്.

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്21+ 5ജി

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്21+ 5ജി

ഓഫർ വില: 76,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 100,999 രൂപ

കിഴിവ്: 29%

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്21+ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ സാംസങ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ 29% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 100,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 76,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. സാംസങ് സെയിലിലൂടെ ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 24000 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

സാംസങ് ഗാലക്സി എം52 5ജി (6 ജിബി റാം)

സാംസങ് ഗാലക്സി എം52 5ജി (6 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 29,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 34,999 രൂപ

കിഴിവ്: 14%

സാംസങ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ സാംസങ് ഗാലക്സി എം52 5ജി (6 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 14% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 34,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 29,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. സാംസങ് സെയിലിലൂടെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 5000 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

35,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ ഈ ഐഫോൺ, ഐഫോൺ 12 മിനി സ്മാർട്ട്ഫോണിന് വിലക്കിഴിവ്35,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ ഈ ഐഫോൺ, ഐഫോൺ 12 മിനി സ്മാർട്ട്ഫോണിന് വിലക്കിഴിവ്

സാംസങ് ഗാലക്സി എം32 5ജി (6 ജിബി റാം)

സാംസങ് ഗാലക്സി എം32 5ജി (6 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 20,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 23,999 രൂപ

കിഴിവ്: 13%

സാംസങ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ സാംസങ് ഗാലക്സി എം32 5ജി (6 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 13% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 23,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 20,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. സാംസങ് സെയിലിലൂടെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 3000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
If you want to buy a 5G smartphone then this is a great opportunity. Samsung 5G smartphones are now available at huge discounts.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X