ഈ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാം

|

ഇന്ത്യയിലെ ടെലികോം കമ്പനികൾ 5ജി സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ രാജ്യത്ത് 5ജി നെറ്റ്വർക്ക് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർ 5ജി ഡിവൈസുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പല വിലനിലവാരത്തിലുമായി നിരവധി ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള 5ജി സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാണ്.

 

5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ

നിങ്ങളൊരു പുതിയ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇത് മികച്ച അവസരമാണ്. രാജ്യത്തെ ജനപ്രിയ ഓൺലൈൻ റീട്ടെയിലറായ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് ആകർഷകമായ വിലക്കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെയിൽ 2022ലൂടെയാണ് ഈ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഷവോമി, റിയൽമി, ഇൻഫിനിക്സ്, വിവോ, ഓപ്പോ, റെഡ്മി തുടങ്ങിയ ബ്രാന്റുകളുടെ ഡിവൈസുകൾക്കെല്ലാം ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും.

ഷവോമി 11ഐ ഹൈപ്പർചാർജ് 5ജി

ഷവോമി 11ഐ ഹൈപ്പർചാർജ് 5ജി

ഓഫർ വില: 28,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 33,999 രൂപ

കിഴിവ്: 14%

ഷവോമി 11ഐ ഹൈപ്പർചാർജ് 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെയിൽ 2022ലൂടെ 14% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 33,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 28,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങിയാൽ 5000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങാവുന്ന വൺപ്ലസിന്റെ മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾകുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങാവുന്ന വൺപ്ലസിന്റെ മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ

പോക്കോ എഫ്4 5ജി
 

പോക്കോ എഫ്4 5ജി

ഓഫർ വില: 29,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 34,999 രൂപ

കിഴിവ്: 14%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെയിൽ സമയത്ത് പോക്കോ എഫ്4 5ജി 14% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 34,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 29,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങിയാൽ 5000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

റിയൽമി 8എസ് 5ജി

റിയൽമി 8എസ് 5ജി

ഓഫർ വില: 17,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 20,999 രൂപ

കിഴിവ്: 14%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെയിൽ 2022ലൂടെ റിയൽമി 8എസ് 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ 14% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 20,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 17,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 12 പ്രോ 5ജി

ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 12 പ്രോ 5ജി

ഓഫർ വില: 17,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 24,999 രൂപ

കിഴിവ്: 7000 രൂപ (28%)

ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 12 പ്രോ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെയിലിലൂടെ 28% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 24,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 17,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 7000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

സാംസങ് ഗാലക്സി Z ഫ്ലിപ്പ് 4, ഗാലക്സി Z ഫോൾഡ് 4 സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ; വില അറിയാംസാംസങ് ഗാലക്സി Z ഫ്ലിപ്പ് 4, ഗാലക്സി Z ഫോൾഡ് 4 സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ; വില അറിയാം

വിവോ വി21 5ജി

വിവോ വി21 5ജി

ഓഫർ വില: 27,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 32,990 രൂപ

കിഴിവ്: 5000 രൂപ (15%)

വിവോ വി21 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെയിൽ 2022ലൂടെ 15% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 32,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 27,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 5000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

ഇൻഫിനിക്സ് സീറോ 5ജി

ഇൻഫിനിക്സ് സീറോ 5ജി

ഓഫർ വില: 16,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 24,999 രൂപ

കിഴിവ്: 8000 രൂപ (32%)

ഇൻഫിനിക്സ് സീറോ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെയിൽ 2022ലൂടെ 32% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 24,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 16,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 8000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
If you are planning to buy a new 5G smartphone then this is a great opportunity. Flipkart now offers attractive discounts on 5G smartphones.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X