നോയിസ് ക്യാൻസലേഷനുള്ള ടിഡബ്യുഎസ് ഇയർബഡ്സുകൾക്ക് ആമസോണിൽ ഓഫറുകൾ

|

വയർലസ് ഇയർബഡ്സുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുള്ള കാലമാണ് ഇത്. സാധാരണ ഇയർഫോണുകളെക്കാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതും സ്റ്റൈലിഷുമാണ് ഇയർബഡ്സ് മോഡലുകൾ. നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഫീച്ചറുകളുള്ള ഇയർബഡ്സ് മികച്ച ഓഡിയോയും നമുക്ക് നൽകുന്നു. പുറത്ത് നിന്നുള്ള ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്ന ഇത്തരം ഇയർബഡ്സുകൾ വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ആമസോൺ.

 

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിൽ

നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെയാണ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷനുള്ള ട്രൂ വയർലസ് ഇയർബഡ്സിന് ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി നടക്കുന്ന സെയിലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ധാരാളം ഓഫറുകളും ഡിസ്കൌണ്ടുകളും ലഭിക്കും. നോയിസ് ക്യാൻസലേഷനുള്ള ടിഡബ്യുഎസ് ഇയർബഡ്സുകൾക്ക് ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിൽ നൽകുന്ന ഓഫറുകളും ഡീലുകളും നോക്കാം.

വൺപ്ലസ് ബഡ്‌സ് പ്രോ ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രൂലി വയർലസ് ഇൻ  ഇയർ ഇയർബഡ്സ്

വൺപ്ലസ് ബഡ്‌സ് പ്രോ ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രൂലി വയർലസ് ഇൻ ഇയർ ഇയർബഡ്സ്

യഥാർത്ഥ വില: 11,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 8,990 രൂപ

കിഴിവ്: 3,000 രൂപ (25%)

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ വൺപ്ലസ് ബഡ്‌സ് പ്രോ ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രൂലി വയർലസ് ഇൻ ഇയർ ഇയർബഡ്സ് 25% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 11,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർബഡ്സ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 8,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പ്രൈം ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് ഈ ഇയർബഡ്സ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3,000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 6എ ഇങ്ങെത്തി; അറിയാം ഈ അടിപൊളി ഓഫറുകൾഗൂഗിൾ പിക്സൽ 6എ ഇങ്ങെത്തി; അറിയാം ഈ അടിപൊളി ഓഫറുകൾ

വൺപ്ലസ് ബഡ്‌സ് Z2
 

വൺപ്ലസ് ബഡ്‌സ് Z2

യഥാർത്ഥ വില: 5,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 4,799 രൂപ

കിഴിവ്: 1,200 രൂപ (20%)

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ വൺപ്ലസ് ബഡ്‌സ് Z2 ട്രൂ വയർലസ് ഇയർബഡ്സ് 20% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 5,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർബഡ്സ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 4,799 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പ്രൈം ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് ഈ ഇയർബഡ്സ് വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 1200 രൂപ ലാഭിക്കാം.

സാംസങ് ഗാലക്സി ബഡ്സ് പ്രോ

സാംസങ് ഗാലക്സി ബഡ്സ് പ്രോ

യഥാർത്ഥ വില: 17,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 6,790 രൂപ

കിഴിവ്: 11,200 രൂപ (62%)

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ സാംസങ് ഗാലക്സി ബഡ്സ് പ്രോ 62% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 17,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർബഡ്സ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 6,790 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പ്രൈം ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് ഈ ഇയർബഡ്സ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 11,200 രൂപ ലാഭിക്കാം.

ബോൾട്ട് ഓഡിയോ ഒമേഗ ഇയർബഡ്സ് (TWS)

ബോൾട്ട് ഓഡിയോ ഒമേഗ ഇയർബഡ്സ് (TWS)

യഥാർത്ഥ വില: 9,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 2,499 രൂപ

കിഴിവ്: 7,500 രൂപ (75%)

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ ബോൾട്ട് ഓഡിയോ ഒമേഗ ഇയർബഡ്സ് (TWS) 75% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 9,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർബഡ്സ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 2,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ ഈ ഇയർബഡ്സ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 7,500 രൂപ ലാഭിക്കാം.

അധികം പണം മുടക്കേണ്ട, 2000 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ വാങ്ങാംഅധികം പണം മുടക്കേണ്ട, 2000 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ വാങ്ങാം

ജെബിഎൽ ട്യൂൺ 130NC ടിഡബ്ല്യുഎസ്

ജെബിഎൽ ട്യൂൺ 130NC ടിഡബ്ല്യുഎസ്

യഥാർത്ഥ വില: 6,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 3,999 രൂപ

കിഴിവ്: 3,000 രൂപ (43%)

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ ജെബിഎൽ ട്യൂൺ 130NC ടിഡബ്ല്യുഎസ് ഇയർബഡ്സ് 43% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 6,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർബഡ്സ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 3,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ ഈ ഇയർബഡ്സ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3,000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

റിയൽമി ബഡ്സ് എയർ 2

റിയൽമി ബഡ്സ് എയർ 2

യഥാർത്ഥ വില: 4,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 2,999 രൂപ

കിഴിവ്: 2,000 രൂപ (40%)

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ റിയൽമി ബഡ്സ് എയർ 2 40% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 4,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർബഡ്സ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 2,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ ഈ ഇയർബഡ്സ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 2000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

ജെബിഎൽ ട്യൂൺ 230NC ടിഡബ്ല്യുഎസ്

ജെബിഎൽ ട്യൂൺ 230NC ടിഡബ്ല്യുഎസ്

ഓഫർ വില: 5,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 7,999 രൂപ

കിഴിവ്: 2000 രൂപ (25%)

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ ജെബിഎൽ ട്യൂൺ 230NC ടിഡബ്ല്യുഎസ് ഇയർബഡ്സ് 25% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 7,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർബഡ്സ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 5,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ ഈ ഇയർബഡ്സ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 2000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

നിങ്ങൾക്ക് ദിവസവും 2 ജിബി ഡാറ്റ മതിയോ?, ഈ എയർടെൽ പ്ലാനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാംനിങ്ങൾക്ക് ദിവസവും 2 ജിബി ഡാറ്റ മതിയോ?, ഈ എയർടെൽ പ്ലാനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

ബോൾട്ട് ഓഡിയോ ഒമേഗ ഇയർബഡ്സ് (TWS)

ബോൾട്ട് ഓഡിയോ ഒമേഗ ഇയർബഡ്സ് (TWS)

യഥാർത്ഥ വില: 9,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 2,499 രൂപ

കിഴിവ്: 7,500 രൂപ (75%)

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ ബോൾട്ട് ഓഡിയോ ഒമേഗ ഇയർബഡ്സ് (TWS) 75% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 9,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർബഡ്സ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 2,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ ഈ ഇയർബഡ്സ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 7500 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Amazon Prime Day Sale, which starts tomorrow, will offer huge discounts on Noise-Cancelling True Wireless Earbuds. Check the deals here.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X