ജിയോ സിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സൌജന്യമായി നേടാം

|

ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് ഇനി പ്രത്യേകം പണം ചിലവഴിക്കേണ്ടതില്ല. ജിയോ സിം കാർഡുകൾ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ റീചാർജ് പ്ലാനുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സൌജന്യമായി ലഭിക്കും. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പോലും ലഭിക്കുന്ന ജിയോ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾക്കൊപ്പം ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ സൌജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലഭിക്കും. 333 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഈ സൌജന്യ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നുണ്ട്.

 

ജിയോ പ്ലാനുകൾ

333 രൂപ, 419 രൂപ, 499 രൂപ, 583 രൂപ, 783 രൂപ വിലകളിൽ ലഭിക്കുന്ന റീചാർജ് പ്ലാനുകൾക്കൊപ്പമാണ് മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ സബ്ക്രിപ്ഷൻ ജിയോ നൽകുന്നത്. ഈ പ്ലാനുകൾക്കൊപ്പം ആകർഷകമായ ഡാറ്റ ആനുകൂല്യങ്ങളും സൌജന്യ കോളിങ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും. ഈ പ്ലാനിലൂടെ സൌജന്യ എസ്എംഎസുകളും ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്കുള്ള സൌജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ജിയോ നൽകുന്നുണ്ട്.

നേട്ടം കൊയ്ത് ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം 58.4 ദശലക്ഷം വരിക്കാർനേട്ടം കൊയ്ത് ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം 58.4 ദശലക്ഷം വരിക്കാർ

333 രൂപ പ്ലാൻ

333 രൂപ പ്ലാൻ

ജിയോയുടെ 333 രൂപ വിലയുള്ള പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് നൽകുന്നത്. ഈ വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളുകളും ദിവസവും 1.5 ജിബി ഡാറ്റയും വരിക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. മൊത്തം വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്കുമായി 42 ജിബി ഡാറ്റയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ജിയോ മൂന്ന് മാസത്തെ ഡിസ്‌നി + ഹോട്ട്‌സ്റ്റാർ മൊബൈൽ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനും പ്ലാനിലൂടെ നൽകുന്നു. പ്ലാൻ റീചാർജ് ചെയ്താൽ ദിവസവും 100 എസ്എംഎസുകളും ജിയോ ആപ്പുകളിലേക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനും ലഭിക്കും.

419 രൂപ പ്ലാൻ
 

419 രൂപ പ്ലാൻ

3 മാസത്തെ ഡിസ്‌നി+ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്ന മികച്ച പ്ലാനാണ് 419 രൂപയുടേത്. 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് ഈ പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. ദിവസവും 3 ജിബി ഡാറ്റ നൽകുന്ന പ്ലാൻ മൊത്തം വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്കുമായി 84 ജിബി ഡാറ്റ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകളും ദിവസവും 100 എസ്എംഎസുകളും പ്ലാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് കോപ്ലിമെന്ററി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ഈ പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കും.

ഐഫോണുകളെ വെല്ലുന്ന സാംസങിന്റെ കിടിലൻ പ്രീമിയം സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾഐഫോണുകളെ വെല്ലുന്ന സാംസങിന്റെ കിടിലൻ പ്രീമിയം സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ

499 രൂപ പ്ലാൻ

499 രൂപ പ്ലാൻ

499 രൂപ വിലയുള്ള പ്ലാനിലൂടെ ജിയോ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഡിസ്‌നി+ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്നു. ഈ പ്ലാൻ 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് നൽകുന്നത്. ദിവസവും 2 ജിബി ഡാറ്റ വീതം മൊത്തം 56 ജിബി ഡാറ്റയും പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകളും ദിവസവും 100 എസ്എംഎസുകളും ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് സൌജന്യ സബ്ക്രിപ്ഷനും ഈ പ്ലാൻ നൽകുന്നുണ്ട്.

583 രൂപ പ്ലാൻ

583 രൂപ പ്ലാൻ

ജിയോയുടെ 583 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ 56 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി നൽകുന്നു. പ്ലാനിലൂടെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളുകളും ദിവസവും 1.5 ജിബി ഡാറ്റയും ലഭിക്കും. പ്ലാനിലൂടെ മൂന്ന് മാസത്തെ ഡിസ്‌നി+ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാർ മൊബൈൽ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മൊത്തം വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്കുമായി 84 ജിബി ഡാറ്റയാണ് പ്ലാൻ നൽകുന്നത്. ദിവസവുമുള്ള 1.5 ജിബി ഡാറ്റ അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് വേഗത 64 കെബിപിഎസ് ആയി കുറയും.

VI: തിരിച്ചെത്തുമോ വിഐ? വിഐയും 4ജിയും പിന്നെ കുറച്ച് സ്വപ്നങ്ങളുംVI: തിരിച്ചെത്തുമോ വിഐ? വിഐയും 4ജിയും പിന്നെ കുറച്ച് സ്വപ്നങ്ങളും

783 രൂപ പ്ലാൻ

783 രൂപ പ്ലാൻ

ജിയോയുടെ 783 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ 84 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് നൽകുന്നത്. അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളുകളും ദിവസവും 1.5 ജിബി ഡാറ്റയും ഈ പ്ലാൻ നൽകുന്നു. മൊത്തം വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്കുമായി 126 ജിബി ഡാറ്റയാണ് പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കുക. ഈ പ്ലാൻ ദിവസവും 100 എസ്എംഎസുകളും ജിയോ ആപ്പുകളിലേക്കുള്ള കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനും നൽകുന്നു. ഒരു വർഷത്തെ ഡിസ്‌നി+ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാർ മൊബൈൽ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനും പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കും.

Best Mobiles in India

English summary
You doesn't need to spent separately for Disney+ Hotstar subscription. People with Jio SIM cards will get free Disney+ Hotstar subscription with their recharge plans.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X