10 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ജിയോയുടെ ഐയുസി ടോപ്പ് അപ്പുകളിൽ മികച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ

|

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിലാണ് റിലയൻസ് ജിയോ അതിന്റെ പതിവ് ടോക്ക് ടൈം പ്ലാനുകളെല്ലാം ഐയുസി ടോപ്പ്-അപ്പുകളായി മാറ്റിയത്. പേര് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് വോയ്‌സ് കോളുകൾ ചെയ്യാൻ സൌജന്യ മിനുറ്റുകൾ ആവശ്യമുള്ളവരെയാണ് ഈ പ്ലാനുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഭാരതി എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ, ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ, എം‌ടി‌എൻ‌എൽ എന്നിവ പോലുള്ള മറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്ക് നിശ്ചിത മിനുറ്റ് വോയിസ് നൽകുന്ന ടോപ്പ് അപ്പുകളാണ് ഇവ.

റിലയൻസ് ജിയോ
 

നിലവിൽ റിലയൻസ് ജിയോയ്ക്ക് ആറ് ഐ‌യു‌സി ടോപ്പ്-അപ്പ് വൗച്ചറുകൾ ഉണ്ട്. ഇവ 10 രൂപ, 20 രൂപ, 50 രൂപ, 100 രൂപ, 500 രൂപ, 1,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരക്കുകളിലാണ് ഉള്ളത്. ഐ‌യു‌സി ടോപ്പ്-അപ്പ് വൗച്ചറുകളൊന്നും ഫുൾ ടോക്ക് ടൈം ആനുകൂല്യത്തോടെയല്ല വരുന്നത്. പക്ഷേ അവ ഡാറ്റാ ആനുകൂല്യവും നൽകുന്നുണ്ട്. ഐയുസി ടോപ്പ്-അപ്പ് വൗച്ചറുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഫ്-നെറ്റ് കോളുകൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ 10 രൂപയ്ക്കും 1 ജിബി ഡാറ്റ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ജിയോ അറിയിച്ചിരുന്നു.

റിലയൻസ് ജിയോ ഐയുസി ടോപ്പ്-അപ്പുകൾ

റിലയൻസ് ജിയോ ഐയുസി ടോപ്പ്-അപ്പുകൾ

ജിയോയുടെ 1,000 രൂപ ഐ‌യു‌സി ടോപ്പ്-അപ്പ് ചെയ്താൽ അതിനൊപ്പം 100 ജിബി ഡാറ്റയും ലഭ്യമാകും. ഈ ടോക്ക് ടൈം, ഡാറ്റാ ബെനിഫിറ്റിന് എക്സ്പെയറി ഡേറ്റ് ഇല്ല. 10 രൂപയുടെ ഐ‌യു‌സി ടോപ്പ്-അപ്പ് 7.47 രൂപ ടോക്ക് ടൈമോ 124 ഐ‌യു‌സി മിനിറ്റുകളോ നൽകുന്നു. ഇതിനൊപ്പം 1 ജിബി 4 ജി ഡാറ്റയും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്ക് ഓഫ്-നെറ്റ് കോളുകൾ ചെയ്യാൻ ഈ ഐയുസി മിനിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: ജിയോ, എയർടെൽ, വോഡഫോൺ എന്നിവയുടെ 200 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള മികച്ച പ്ലാനുകൾകൂടുതൽ വായിക്കുക: ജിയോ, എയർടെൽ, വോഡഫോൺ എന്നിവയുടെ 200 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള മികച്ച പ്ലാനുകൾ

98 രൂപ

98 രൂപ പോലുള്ള ചില ജിയോ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളുണ്ട്. അവയിൽ ഐ‌യു‌സി മിനിറ്റുകൾ ഇല്ല. ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ 10 രൂപ പ്ലാൻ പ്രയോജനകരമാണ്. 20 രൂപ ഐ‌യു‌സി ടോപ്പ്-അപ്പിൽ 14.95 രൂപ ടോക്ക് ടൈം ബെനിഫിറ്റോ 249 ഐ‌യു‌സി മിനിറ്റോ ലഭിക്കുന്നു. ഇതിനൊപ്പം 2 ജിബി 4 ജി ഡാറ്റയും ലഭിക്കും.50, 100 രൂപ ഐ‌യു‌സി ടോപ്പ്-അപ്പുകൾ‌ യഥാക്രമം 5 ജിബി, 10 ജിബി ഡാറ്റാ ബെനിഫിറ്റിനൊപ്പം 656 ഓഫ്-നെറ്റ് മിനിറ്റുകളും (39.37 രൂപ) 1,362 (81.75 രൂപ) ഓഫ്-നെറ്റ് മിനിറ്റുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

500 രൂപ
 

500 രൂപ ഐ‌യു‌സി ടോപ്പ്-അപ്പിൽ ഉപയോക്താവിന് 7,012 ഓഫ്-നെറ്റ് മിനിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 420.73 രൂപ ടോക്ക് ടൈം ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കും. അതേസമയം 1,000 രൂപ ടോപ്പ്-അപ്പ് 14,074 മിനുറ്റ് ഓഫ്-നെറ്റ് കോളുകളോ 844.46 രൂപ ടോക്ക് ടൈം ബെനിഫിറ്റോ നൽകുന്നു. 500 രൂപ ടോപ്പ്-അപ്പിൽ 50 ജിബി സൌജന്യ ഡാറ്റയും 1,000 രൂപ പായ്ക്ക് 100 ജിബി ഡാറ്റയുമാണ് നൽകുന്നത്.

ഐ‌യു‌സി

ഈ ഐ‌യു‌സി ടോപ്പ്-അപ്പുകളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യം അവയ്ക്ക് വാലിഡിറ്റി കാലയളവ് ഇല്ല എന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ജിയോ നെറ്റ്‌വർക്കിലെ എല്ലാ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളും ചില ഘട്ടത്തിൽ വാലിഡിറ്റി കഴിയും. പക്ഷേ ഐ‌യു‌സി ടോപ്പ്-അപ്പുകൾ‌ അൺലിമിറ്റഡ് വാലിഡിറ്റിയോടെയാണ് ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നത്. ഈ ടോപ്പ്-അപ്പുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലിമെന്ററി ഡാറ്റ ആനുകൂല്യത്തിനും വാലിഡിറ്റിയില്ല.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: ഇന്ത്യൻ ടെലിക്കോം വിപണിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനി ജിയോ തന്നെകൂടുതൽ വായിക്കുക: ഇന്ത്യൻ ടെലിക്കോം വിപണിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനി ജിയോ തന്നെ

ജിയോ ഐയുസി ടോപ്പ്-അപ്പോ 4 ജി ഡാറ്റ വൗച്ചറോ ഏതാണ് മികച്ചത്

ജിയോ ഐയുസി ടോപ്പ്-അപ്പോ 4 ജി ഡാറ്റ വൗച്ചറോ ഏതാണ് മികച്ചത്

റിലയൻസ് ജിയോ അതിന്റെ പ്രീപെയ്ഡ് വരിക്കാർക്ക് ‘4 ജി ഡാറ്റ വൗച്ചറുകൾ' നൽകുന്നുണ്ട്. മൊത്തം അഞ്ച് ഡാറ്റ വൗച്ചറുകളാണ് ജിയോ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ഇതിൽ 400 എംബി ഡാറ്റയോടുകൂടിയ 11 രൂപ വൌച്ചർ, 1 ജിബി ഡാറ്റ നൽകുന്ന 21 രൂപ വൌച്ചർ, 3 ജിബി ഡാറ്റയുമായി വരുന്ന 51 രൂപ വൌച്ചർ, 6 ജിബി ഡാറ്റയുമായി വരുന്ന 101 രൂപ വൌച്ചർ എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടവ.

51 ദിവസം

51 ദിവസത്തേക്ക് പ്രതിദിനം 2 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 251 രൂപ സ്റ്റാൻ‌ലോൺ ഡാറ്റ വൗച്ചറും. ഈ 4 ജി ഡാറ്റാ വൗച്ചർ വളരെ കുറച്ച് ഡാറ്റ മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്. വാലിഡിറ്റിയും മറ്റ് പ്ലാനുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഉള്ളത്. 11 രൂപ ഡാറ്റ വൌച്ചർ വെറും 400 എംബി ഡാറ്റ നൽകുമ്പോൾ 10 രൂപ ഐ‌യു‌സി ടോപ്പ്-അപ്പ് വൗച്ചർ ഓഫ്-നെറ്റ് മിനിറ്റുകളും 1 ജിബി ഡാറ്റയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഇതിന് വാലിഡിറ്റി കാലയളവില്ല.

101 രൂപ

101 രൂപയുടെ 4 ജി ഡാറ്റാ വൗച്ചർ 6 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അതേ അവസരത്തിൽ 100 രൂപ ഐയുസി ടോപ്പ്-അപ്പ് 10 ജിബി ഡാറ്റ വാലിഡിറ്റി കാലയളവില്ലാതെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. റിലയൻസ് ജിയോയിൽ നിന്നുള്ള 4 ജി ഡാറ്റ വൗച്ചറുകളേക്കാൾ മികച്ച ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ഐയുസി ടോപ്പ്-അപ്പ് വൗച്ചറുകൾ നൽകുന്നത്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: ഒരേ വിലയിൽ വോഡാഫോൺ നൽകുന്നത് ജിയോയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾകൂടുതൽ വായിക്കുക: ഒരേ വിലയിൽ വോഡാഫോൺ നൽകുന്നത് ജിയോയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

Most Read Articles
Best Mobiles in India

Read more about:
English summary
Last year in October, Reliance Jio converted all its regular talk time plans to IUC Top-Ups. As the name itself suggests, IUC Top-Ups are aimed at the prepaid users who want to make off-net voice calls, meaning voice calls to other networks like Bharti Airtel, Vodafone Idea, BSNL and MTNL.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X