399 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ജിയോ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാനുകൾ; അറിയേണ്ടതെല്ലാം

|

റിലയൻസ് ജിയോ അടുത്തിടെ അഞ്ച് പുതിയ ജിയോ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ പ്ലാനുകൾ 399 രൂപ മുതൽ 1499 രൂപ വരെയുള്ള വിലകളിലാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. 500 ജിബി വരെ ഡാറ്റാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോ, ഡിസ്നി + ഹോട്ട്സ്റ്റാർ തുടങ്ങിയ ഒടിടി ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്കുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നീ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഈ പ്ലാനുകളിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും.ഒരു വർഷത്തേക്ക് 999 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആമസോൺ പ്രൈം സബ്ക്രിപ്ഷൻ സൌജന്യമായി നൽകുന്നുവെന്നതാണ് ഈ പ്ലാനുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.

 

399 രൂപയുടെ ജിയോ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാൻ

399 രൂപയുടെ ജിയോ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാൻ

399 രൂപ വിലയുള്ള ജിയോ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാൻ 75 ജിബി ഡാറ്റയാണ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നത്. ഈ ഡാറ്റ ലിമിറ്റ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 10 രൂപ നൽകിയാൽ ഒരു ജിബി ഡാറ്റ നേടാം. ഈ പ്ലാൻ 200 ജിബി വരെ ഡാറ്റ റോൾഓവർ നൽകുന്നു. ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനോടൊപ്പം അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗ്, എസ്എംഎസ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഈ പ്ലാനിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. ഈ പ്ലാനിൽ പ്രൈം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കൾ 99 രൂപ അധികമായി നൽകിയാൽ മതി.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: എയർടെൽ, ജിയോ, വോഡഫോൺ-ഐഡിയ എന്നിവയുടെ വർക്കം ഫ്രം ഹോം പ്ലാനുകൾകൂടുതൽ വായിക്കുക: എയർടെൽ, ജിയോ, വോഡഫോൺ-ഐഡിയ എന്നിവയുടെ വർക്കം ഫ്രം ഹോം പ്ലാനുകൾ

599 രൂപയുടെ ജിയോ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാൻ
 

599 രൂപയുടെ ജിയോ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാൻ

599 രൂപ വിലയുള്ള ജിയോ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാൻ 100 ജിബി ഡാറ്റയാണ് നൽകുന്നത്. ഈ ഡാറ്റ ലിമിറ്റഡ് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ജിബി ഡാറ്റയ്ക്കും പത്ത് രൂപ വീതമാണ് ജിയോ ഈടാക്കുന്നത്. ഈ പ്ലാൻ 200 ജിബിയുടെ റോൾഓവർ ഡാറ്റയും നൽകും. ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്നതിനൊപ്പം അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ്, എസ്എംഎസ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഈ പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനൊപ്പം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫാമിലി പ്ലാൻ സിം കാർഡും ലഭിക്കും.

799 രൂപയുടെ ജിയോ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാൻ

799 രൂപയുടെ ജിയോ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാൻ

799 രൂപ വിലയുള്ള ജിയോ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാനിലൂടെ 150 ജിബി ഡാറ്റയാണ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജിബിക്ക് 10 രൂപ നിരക്ക് ഈടാക്കും. ഈ പ്ലാൻ 200 ജിബിയുടെ റോൾഓവർ ഡാറ്റയും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നൽകും. ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുള്ള പ്ലാനിൽ അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ്, എസ്എംഎസ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ജിയോ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ പ്ലാനിലൂടെ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഫാമിലി പ്ലാൻ സിം കാർഡുകളാണ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: എയർടെൽ, ജിയോ, വിഐ എന്നിവയുടെ മികച്ച ദീർഘകാല പ്ലാനുകൾകൂടുതൽ വായിക്കുക: എയർടെൽ, ജിയോ, വിഐ എന്നിവയുടെ മികച്ച ദീർഘകാല പ്ലാനുകൾ

999 രൂപയുടെ ജിയോ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാൻ

999 രൂപയുടെ ജിയോ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാൻ

999 രൂപ വിലയുള്ള ജിയോ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാനിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 200 ജിബി ഡാറ്റയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന ശേഷം ഒരു ജിബിക്ക് 10 രൂപ നിരക്കിൽ ചാർജ് ഈടാക്കും. ഈ പ്ലാൻ 500 ജിബിയുടെ റോൾഓവർ ഡാറ്റയാണ് നൽകുന്നത്. ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്ന പ്ലാൻ അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ്, എസ്എംഎസ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്ന. മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ ഫാമിലി പ്ലാൻ സിം കാർഡുകളാണ് ഈ പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്.

1499 രൂപയുടെ ജിയോ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാൻ

1499 രൂപയുടെ ജിയോ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാൻ

1499 രൂപ വിലയുള്ള ജിയോ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാനിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 300 ജിബി ഡാറ്റയാണ് ജിയോ നൽകുന്നത്. ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജിബിക്ക് 10 രൂപ നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നു. ഈ പ്ലാൻ 500 ജിബിയുടെ റോൾഓവർ ഡാറ്റയാണ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നത്. ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ്, എസ്എംഎസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയും ഈ പ്ലാൻ നൽകുന്നു. മൂന്ന് അധിക ഫാമിലി പ്ലാൻ സിം കാർഡുകളും ഈ പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കും.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: 598 രൂപയുടെ പുതിയ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുമായി റിലയൻസ് ജിയോകൂടുതൽ വായിക്കുക: 598 രൂപയുടെ പുതിയ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുമായി റിലയൻസ് ജിയോ

Most Read Articles
Best Mobiles in India

Read more about:
English summary
Reliance Jio has recently announced five new Jio PostPaid Plus Plans. These plans are available from Rs 399 to Rs 1499.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X