പടം കാണാം പൈസ നൽകാതെ... കൂടുതൽ പ്ലാനുകളിൽ ഒടിടി ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി എയർടെൽ

|

മൊബൈൽ റീചാർജ് പ്ലാനുകൾക്കൊപ്പം നൽകി വന്നിരുന്ന സൌജന്യ ഒടിടി ആനുകൂല്യങ്ങൾ പലതും ടെലിക്കോം കമ്പനികൾ നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് കമ്പനികൾ അനുകൂല്യങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചത്. രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ടെലിക്കോം കമ്പനിയായ എയർടെലാണ് പ്ലാനുകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിൽ മുമ്പിൽ നിന്നത്. 2022 ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആക്സസ് നൽകുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ മാത്രമാണ് എയർടെലിനുണ്ടായിരുന്നത് ( 499 രൂപ പ്ലാൻ, 3,359 രൂപ പ്ലാൻ ).

 

ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ

എന്നാൽ പിന്നീട് രണ്ട് പ്ലാനുകളിൽ കൂടി ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആക്സസ് കമ്പനി ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു ( 399 രൂപ പ്ലാൻ, 839 രൂപ പ്ലാൻ ). ഇപ്പോഴിതാ മൂന്ന് പ്ലാനുകളിൽ കൂടി ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആക്സസ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. 719 രൂപ, 779 രൂപ, 999 രൂപ എന്നീ നിരക്കുകളിൽ വരുന്ന പ്ലാനുകൾക്കൊപ്പമാണ് ഈ സൌകര്യം ലഭിക്കുക. അങ്ങനെ ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആക്സസ് ലഭിക്കുന്ന എയർടെൽ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളുടെ എണ്ണം ഏഴ് ആയി.

ഏഴ് പ്ലാനുകൾ

399 രൂപ, 499 രൂപ, 719 രൂപ, 779 രൂപ, 839 രൂപ, 999 രൂപ, 3,359 രൂപ എന്നീ ഏഴ് പ്ലാനുകൾക്കൊപ്പമാണ് സൌജന്യമായി ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആക്സസ് യൂസേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആക്സസിനൊപ്പം ഡെയിലി ഡാറ്റ, വോയ്സ് കോളുകൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഈ ഏഴ് പ്ലാനുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ തുടർന്ന് വായിക്കുക.

2.5 ജിബി ഡാറ്റ കിട്ടും, ഒരുതരം, രണ്ട് തരം, മൂന്ന് തരം! പക്ഷേ ജിയോയോ എയർടെലോ ആരാണ് ബെസ്റ്റ്2.5 ജിബി ഡാറ്റ കിട്ടും, ഒരുതരം, രണ്ട് തരം, മൂന്ന് തരം! പക്ഷേ ജിയോയോ എയർടെലോ ആരാണ് ബെസ്റ്റ്

399 രൂപയുടെ എയർടെൽ പ്ലാൻ
 

399 രൂപയുടെ എയർടെൽ പ്ലാൻ

 • 28 ദിവസം വാലിഡിറ്റി
 • ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ മൊബൈൽ ആക്സസ് ( 3 മാസം )
 • 2.5 ജിബി ഡെയിലി ഡാറ്റ ആക്സസ്
 • ലോക്കൽ, എസ്ടിഡി, റോമിങ് വോയ്സ് കോളുകൾ സൗജന്യം
 • പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ് സൗജന്യം
 • അപ്പോളോ 24 | 7 സർക്കിൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ
 • 499 രൂപയുടെ എയർടെൽ പ്ലാൻ

  499 രൂപയുടെ എയർടെൽ പ്ലാൻ

  • 28 ദിവസം വാലിഡിറ്റി
  • ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ മൊബൈൽ ആക്സസ് ( 3 മാസം )
  • 3 ജിബി ഡെയിലി ഡാറ്റ ആക്സസ്
  • ലോക്കൽ, എസ്ടിഡി, റോമിങ് വോയ്സ് കോളുകൾ സൗജന്യം
  • പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ് സൗജന്യം
  • അപ്പോളോ 24 | 7 സർക്കിൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ
  • ഫ്രീ ഹലോ ട്യൂൺസ്
  • 719 രൂപയുടെ എയർടെൽ പ്ലാൻ

   719 രൂപയുടെ എയർടെൽ പ്ലാൻ

   • 84 ദിവസം വാലിഡിറ്റി
   • ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ മൊബൈൽ ആക്സസ് ( 3 മാസം )
   • 1.5 ജിബി ഡെയിലി ഡാറ്റ ആക്സസ്
   • ലോക്കൽ, എസ്ടിഡി, റോമിങ് വോയ്സ് കോളുകൾ സൗജന്യം
   • പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ് സൗജന്യം
   • അപ്പോളോ 24 | 7 സർക്കിൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ
   • ഫ്രീ ഹലോ ട്യൂൺസ്
   • 779 രൂപയുടെ എയർടെൽ പ്ലാൻ

    779 രൂപയുടെ എയർടെൽ പ്ലാൻ

    • 90 ദിവസം വാലിഡിറ്റി
    • ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ മൊബൈൽ ആക്സസ് ( 3 മാസം )
    • 1.5 ജിബി ഡെയിലി ഡാറ്റ ആക്സസ്
    • ലോക്കൽ, എസ്ടിഡി, റോമിങ് വോയ്സ് കോളുകൾ സൗജന്യം
    • പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ് സൗജന്യം
    • അപ്പോളോ 24 | 7 സർക്കിൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ
    • ഫ്രീ ഹലോ ട്യൂൺസ്
    • BSNL സ്വയം നശിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ സഹായിക്കാനോ..?BSNL സ്വയം നശിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ സഹായിക്കാനോ..?

     839 രൂപയുടെ എയർടെൽ പ്ലാൻ

     839 രൂപയുടെ എയർടെൽ പ്ലാൻ

     • 84 ദിവസം വാലിഡിറ്റി
     • ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ മൊബൈൽ ആക്സസ് ( 3 മാസം )
     • 2 ജിബി ഡെയിലി ഡാറ്റ ആക്സസ്
     • ലോക്കൽ, എസ്ടിഡി, റോമിങ് വോയ്സ് കോളുകൾ സൗജന്യം
     • പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ് സൗജന്യം
     • അപ്പോളോ 24 | 7 സർക്കിൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ
     • ഫ്രീ ഹലോ ട്യൂൺസ്
     • 999 രൂപയുടെ എയർടെൽ പ്ലാൻ

      999 രൂപയുടെ എയർടെൽ പ്ലാൻ

      999 രൂപയുടെ എയർടെൽ പ്ലാൻ

      • 84 ദിവസം വാലിഡിറ്റി
      • ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ മൊബൈൽ ആക്സസ് ( 3 മാസം )
      • ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോ ആക്സസ് ( 84 ദിവസം )
      • 2.5 ജിബി ഡെയിലി ഡാറ്റ ആക്സസ്
      • ലോക്കൽ, എസ്ടിഡി, റോമിങ് വോയ്സ് കോളുകൾ സൗജന്യം
      • പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ് സൗജന്യം
      • അപ്പോളോ 24 | 7 സർക്കിൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ
      • ഫ്രീ ഹലോ ട്യൂൺസ്
      • 3,359 രൂപയുടെ എയർടെൽ പ്ലാൻ

       3,359 രൂപയുടെ എയർടെൽ പ്ലാൻ

       • 365 ദിവസം വാലിഡിറ്റി
       • ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ മൊബൈൽ ആക്സസ് ( 3 മാസം )
       • ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോ ആക്സസ് ( 365 ദിവസം )
       • 2.5 ജിബി ഡെയിലി ഡാറ്റ ആക്സസ്
       • ലോക്കൽ, എസ്ടിഡി, റോമിങ് വോയ്സ് കോളുകൾ സൗജന്യം
       • പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ് സൗജന്യം
       • അപ്പോളോ 24 | 7 സർക്കിൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ
        ഫ്രീ ഹലോ ട്യൂൺസ്
       • ( ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഈ പ്ലാനുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. എയർടെൽ പ്ലാൻ പേജിൽ നിന്നും വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും )

         

Best Mobiles in India

English summary
Airtel, a private telecom company, has added three new plans that include access to Disney+ and Hotstar. This facility is available with the plans that come in the rates of Rs 719, Rs 779 and Rs 999. Thus, the number of Airtel prepaid plans with access to Disney+ Hotstar has increased to seven.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X