മൗസ് ഇല്ലാതെയും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കാം, ഈ ഷോട്കട്ടുകള്‍ അറിയുമെങ്കില്‍...

By Bijesh
|

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കൈകള്‍ക്കും വിരലുകള്‍ക്കും. മൗസും കീ പാഡും സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുതന്നെയാണ് കാരണം.

 

ഒരു ദിവസം മൗസുമായി കൈ എത്ര തവണ ചലിക്കുന്നുണ്ടെന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ. മൗസ് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് റെപിറ്റിറ്റീവ് സ്‌ട്രെയിന്‍ ഇന്‍ജുറി. ഓരോവര്‍ഷവും ലോകത്ത് 2 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് ഈ അസുഖം ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍. കൈക്കും കഴുത്തിനുമാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ മൗസ് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സുഖകരമായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയും. അതിനാവശ്യമായ ഷോട്കട്ടുകള്‍ കീ പാഡിലുണ്ട്.

ഈ ഷോട്കട്ടുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കൈയുടെ ആയാസം കുറയ്ക്കാനും ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ രക്ഷനേടാനും സാധിക്കും.

രേഖകള്‍ തയാറാക്കുന്നതിനും പ്രിന്റ് എടുക്കുന്നതിനും മെയില്‍ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കുമെല്ലാം സഹായകമായ ധാരാളം ഷോട് കട്ടുകള്‍ കീ ബോഡിലുണ്ട്. അത് ഏതെല്ലാമെന്നും എന്തിനെല്ലാമെന്നും അറിയാന്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ കാണുക. അതിനുമുമ്പായി സെറ്റിംഗ്‌സില്‍ പോയി കീബോഡ് ഷോട്കട്ട്് ഓണ്‍ ചെയ്യണം.

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ്, വിന്‍ഡോസ്

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ്, വിന്‍ഡോസ്

Save.....................Ctrl-S
Print.....................Ctrl-P
Find.....................Ctrl-F
Copy.....................Ctrl-C
Paste .....................Ctrl-V
Undo.....................Ctrl-Z
Delete.....................Ctrl-D
Page break......... Ctrl-Enter
Change window ......... Alt-Tab
Quit application ......... Alt-F4
Minimise window ......... Alt-Space-N
Maximise window ......... Alt-Space-X
Close sub-window......... Ctrl-F4
Task manager or Windows Security ......... Ctrl-Alt-Delete
Screen grab......... Alt-Print screen
Rename file......... F2
Go to address bar......... F6
Lock PC.....................Windows-L
Close all windows......... Windows-M
Launch help......... Windows-F1
Switch programme......... Windows-Tab

 

വേഡ്

വേഡ്

Jump to end of document ......... Ctrl-End
Jump to start of document ......... Ctrl-Home
Go to last edit ......... Shift-F5
Check spelling ......... F7
Select All ......... Ctrl-A
Select a whole word .....................Ctrl-Shift-left/right arrow
Select a whole paragraph ......... Ctrl-Shift-up/down arrow
Bold.....................Ctrl-B
Italics .....................Ctrl-I
Underline ......... Ctrl-U
All capitals......... Ctrl-shift-A
Copy Format Ctrl-shift-C

 

എക്‌സല്‍
 

എക്‌സല്‍

Next cell .....................Tab
Previous cell......... Shift-Tab
First cell in row......... Alt-Home
Last cell in row......... Alt-End
Top cell in column......... Alt-Page Up
Last cell in column......... Alt-Page Down
Repeat function......... F4

 

ഗൂഗിള്‍ ഡോക്‌സ്

ഗൂഗിള്‍ ഡോക്‌സ്

Print .....................Ctrl-P
Save .....................Ctrl-S
Go to full screen ......... Ctrl-Shift-F
Undo.....................Ctrl-Z
Redo .....................Ctrl-Y
Copy .....................Ctrl-C
Cut .....................Ctrl-X
Paste.....................Ctrl-V
Select all.....................Ctrl-A
Full justify......... Ctrl-F
Left alignment ......... Ctrl-l
Centre alignment ......... Ctrl-E
Bold.....................Ctrl-B
Underline ......... Ctrl-U
Italics.....................Ctrl-I
Go to last cell......... Ctrl-End
Go to first cell......... Ctrl-Home
Move to next worksheet......... Ctrl-Page Down
Move to previous worksheet......... Ctrl-Page Up

 

ആപ്പിള്‍ മാക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍

ആപ്പിള്‍ മാക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍

Open document ......... Command-O
Save .....................Command-S
Print .....................Command-P
Find .....................Command-F
Select All ......... Command-A
Cut .....................Command-X
Copy.....................Command-C
Paste .....................Command-V
Undo.....................Command-Z
Switch application ......... Command-Tab
Quite Application ......... Command-Q
Close .....................Window Command-W
Close all open windows .....................Command-Option-W
To click "OK" in dialogue boxes ......... Return key
Move item to trash ......... Command-Backspace
Empty trash ......... Command-Shift-Backspace
New window (Finder).....................Command-N
Minimise window......... Command-M
Hide/Show Dock......... Command-Option-D
Open "Computer" folder .....................Command-Option-C
Open "Home" folder ......... Command-Option-H
Open Applications ......... Command-Option-A
Force Quit......... Command-Option-ESC

 

ഗൂഗിള്‍ മെയില്‍

ഗൂഗിള്‍ മെയില്‍

Compose new message .....................Shift-C
Reply.....................Shift-R
Reply all .....................Shift-A
Forward .....................Shift-F
Save a draft ......... Ctrl-S
Delete.....................#
Label.....................l
Mark as read ......... Shift-I
Mark as unread ......... Shift-U
Select all mail......... * then A
Deselect all mail......... * then N
Go to sentmail......... G then T
Go to contacts......... G then C
Search (puts cursor in search box) ......... /
Move to next message .....................N
Move to previous message .....................P
Open a conversation ......... O
Report spam ......... !

അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്

അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്

Undo, multiple times Ctrl-Alt-Z
Hand/move tool ......... Spacebar
Switch document ......... Ctrl-Tab
New layer ......... Ctrl-Shift-N
New layer ......... Ctrl-Shift-Atl-N
Duplicate layer ......... Ctrl-J
Fit to window ......... Ctrl-0
Re-run filter ......... Ctrl-F
Fade filter ......... Ctrl-Shift-F

 

മൗസ് ഇല്ലാതെയും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കാം, ഷോട്കട്ടുകള്‍ അറിയുമെങ്കില്
Most Read Articles
Best Mobiles in India

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X