ഈ ജിയോ പ്ലാനുകൾ റീചാർജ് ചെയ്തവർക്ക് ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചുകൾ ലൈവായി കാണാം

|

ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂർണമെന്റാണ് ഏഷ്യാ കപ്പ്. യാത്ര ചെയ്യുകയോ ഓഫീസിലിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കളി ടിവിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല. എന്നാലിപ്പോൾ ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ മാച്ച് കാണാം. ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലാണ് മാച്ചുകൾ ലൈവായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ജിയോ മികച്ച ചില പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾക്കൊപ്പം ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആക്സസ് സൌജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട്.

 

ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ

ജിയോയുടെ ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആക്സസ് നൽകുന്ന പ്ലാനുകളിൽ 333 രൂപ, 419 രൂപ, 499 രൂപ, 583 രൂപ, 783 രൂപ പ്ലാനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ പ്ലാനുകളെല്ലാം മൂന്ന് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയുള്ള ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ സബ്ക്രിപ്ഷനാണ് നൽകുന്നത്. ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചുകൾ ലൈവായി കാണാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ സബ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്ന ജിയോ പ്ലാനുകൾ നോക്കാം.

ജിയോ 783 രൂപ പ്ലാൻ

ജിയോ 783 രൂപ പ്ലാൻ

ജിയോയുടെ 783 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ 84 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് നൽകുന്നത്. അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളുകളും ദിവസവും 1.5 ജിബി ഡാറ്റയും ഈ പ്ലാൻ നൽകുന്നു. മൊത്തം വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്കുമായി 126 ജിബി ഡാറ്റയാണ് പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കുക. ഈ പ്ലാൻ ദിവസവും 100 എസ്എംഎസുകളും ജിയോ ആപ്പുകളിലേക്കുള്ള കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനും നൽകുന്നു. ഒരു വർഷത്തെ ഡിസ്‌നി+ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാർ മൊബൈൽ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനും പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കും.

കാശ് വീശാൻ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ജിയോഫൈബർ പ്ലാനുകൾകാശ് വീശാൻ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ജിയോഫൈബർ പ്ലാനുകൾ

ജിയോ 583 രൂപ പ്ലാൻ
 

ജിയോ 583 രൂപ പ്ലാൻ

ജിയോയുടെ 583 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ 56 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി നൽകുന്നു. പ്ലാനിലൂടെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളുകളും ദിവസവും 1.5 ജിബി ഡാറ്റയും ലഭിക്കും. പ്ലാനിലൂടെ മൂന്ന് മാസത്തെ ഡിസ്‌നി+ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാർ മൊബൈൽ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മൊത്തം വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്കുമായി 84 ജിബി ഡാറ്റയാണ് പ്ലാൻ നൽകുന്നത്. ദിവസവുമുള്ള 1.5 ജിബി ഡാറ്റ അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് വേഗത 64 കെബിപിഎസ് ആയി കുറയും.

ജിയോ 499 രൂപ പ്ലാൻ

ജിയോ 499 രൂപ പ്ലാൻ

499 രൂപ വിലയുള്ള പ്ലാനിലൂടെ ജിയോ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഡിസ്‌നി+ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്നു. ഈ പ്ലാൻ 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് നൽകുന്നത്. ദിവസവും 2 ജിബി ഡാറ്റ വീതം മൊത്തം 56 ജിബി ഡാറ്റയും പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകളും ദിവസവും 100 എസ്എംഎസുകളും ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് സൌജന്യ സബ്ക്രിപ്ഷനും ഈ പ്ലാൻ നൽകുന്നുണ്ട്.

ജിയോ 419 രൂപ പ്ലാൻ

ജിയോ 419 രൂപ പ്ലാൻ

3 മാസത്തെ ഡിസ്‌നി+ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്ന മികച്ച പ്ലാനാണ് 419 രൂപയുടേത്. 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് ഈ പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. ദിവസവും 3 ജിബി ഡാറ്റ നൽകുന്ന പ്ലാൻ മൊത്തം വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്കുമായി 84 ജിബി ഡാറ്റ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകളും ദിവസവും 100 എസ്എംഎസുകളും പ്ലാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് കോപ്ലിമെന്ററി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ഈ പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കും.

കൂടുതൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ?, കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഈ ജിയോ പ്ലാനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാംകൂടുതൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ?, കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഈ ജിയോ പ്ലാനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

ജിയോ 333 രൂപ പ്ലാൻ

ജിയോ 333 രൂപ പ്ലാൻ

ജിയോയുടെ 333 രൂപ വിലയുള്ള പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് നൽകുന്നത്. ഈ വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളുകളും ദിവസവും 1.5 ജിബി ഡാറ്റയും വരിക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. മൊത്തം വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്കുമായി 42 ജിബി ഡാറ്റയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ജിയോ മൂന്ന് മാസത്തെ ഡിസ്‌നി + ഹോട്ട്‌സ്റ്റാർ മൊബൈൽ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനും പ്ലാനിലൂടെ നൽകുന്നു. പ്ലാൻ റീചാർജ് ചെയ്താൽ ദിവസവും 100 എസ്എംഎസുകളും ജിയോ ആപ്പുകളിലേക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനും ലഭിക്കും.

Best Mobiles in India

English summary
Jio users can watch Asia Cup matches live on mobile. Live streaming is available for those opting for plans that offer access to Disney+ Hotstar.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X