സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എ, എസ് സീരീസ് ടാബുകൾക്ക് ഡിസ്‌കൗണ്ടുകളുമായി സാംസങ് സമ്മർ ഫെസ്റ്റ് 2021

|

സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് ശേഷം ആളുകൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗാഡ്‌ജെറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം, ഇ-സ്ക്കൂളിംഗ് എന്ന് തുടങ്ങി നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രധാന ഗാഡ്‌ജറ്റായി ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഗെയിമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് പോലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ കൂടുതൽ സ്‌ക്രീൻ സ്പേസ് നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ടാബ്‌ലെറ്റ് വാങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന 'സാംസങ് സമ്മർ ഫെസ്റ്റ് 2021' അതിന് പറ്റിയ ഒരിടമാണ്. സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ്, ഗാലക്‌സി ടാബ് എ സീരീസ് തുടങ്ങിയ ഡിവൈസുകൾ ഇവിടെ കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്.

 

സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് സീരീസ്

സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് സീരീസ് വിപണിയിലെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം ടാബ്‌ലെറ്റുകളിലൊന്നായതിനാൽ, ഈ ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ വിവിധ വലുപ്പങ്ങളിൽ, എൽടിഇ, വൈ-ഫൈ മാത്രം മോഡലുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. സാംസങ് സമ്മർ ഫെസ്റ്റ് 2021 ഈ ഡിവൈസുകൾക്ക് വൻ കിഴിവ് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് 7 + എൽടിഇ, ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് എൽടിഇ മോഡലുകൾ ഇപ്പോൾ വെറും 79,999 രൂപ, 63,999 രൂപ എന്നിങ്ങനെ യഥാക്രമം വില നൽകിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, പ്രീമിയം ടാബ്‌ലെറ്റുകളിലൊന്നായ സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 6 ലൈറ്റ്, സാംസങ് സമ്മർ ഫെസ്റ്റ് 2021 ഇപ്പോൾ കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് 6 ലൈറ്റ് വൈ-ഫൈ മോഡലിന് ഇപ്പോൾ 27,999 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് 6 ലൈറ്റ് എൽടിഇ മോഡലിന് 31,999 രൂപയും വില വരുന്നു.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എ, എസ് സീരീസ് ടാബുകൾക്ക് ഡിസ്‌കൗണ്ടുകളുമായി സാംസങ് സമ്മർ ഫെസ്റ്റ് 2021
 

സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എ സീരീസിൽ വരുന്ന ടാബ്‌ലറ്റുകൾ ഈ പട്ടികയിൽ ചേരുന്നു. ഇവിടെ, സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എ 7 വൈ-ഫൈ, ഗാലക്‌സി ടാബ് എ 7 എൽടിഇ മോഡലുകൾക്ക് യഥാക്രമം 16,999 രൂപ, 21,999 രൂപ എന്നിങ്ങനെ വില വരുന്നു. സാംസങ് സമ്മർ ഫെസ്റ്റ് 2021ൽ സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എ 8 എൽടിഇ മോഡിൽ കിഴിവ് നൽകുന്നു. ഇതിന് ഇപ്പോൾ വെറും 10,999 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. കൂടാതെ, സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എ 10.1 എൽടിഇ വേരിയന്റും സാംസങ് സമ്മർ ഫെസ്റ്റ് 2021 ൽ കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 21,500 രൂപ വില വരുന്ന ഈ ടാബ്‌ലെറ്റിന് ഇപ്പോൾ 19,999 രൂപയാണ് ഓഫർ വില. സാംസങ് സമ്മർ ഫെസ്റ്റ് 2021 നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ടാബ്‌ലെറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരിടമാണ്. കൂടുതൽ ഓഫറുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് 7 +

സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് 7 +

84,999 രൂപ വില വരുന്ന സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് 7 + (എൽടിഇ) സാംസങ് സമ്മർ ഫെസ്റ്റ് സെയിൽ സമയത്ത് വെറും 79,999 രൂപ എന്ന കിഴിവ് വിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് 7 (എൽടിഇ)

സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് 7 (എൽടിഇ)

84,999 രൂപ വില വരുന്ന സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് 7 (എൽടിഇ) സാംസങ് സമ്മർ ഫെസ്റ്റ് സെയിൽ സമയത്ത് വെറും 69,999 രൂപ എന്ന കിഴിവ് വിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് 6 ലൈറ്റ് (വൈ-ഫൈ)

സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് 6 ലൈറ്റ് (വൈ-ഫൈ)

20,999 രൂപ വില വരുന്ന സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് 6 ലൈറ്റ് (വൈ-ഫൈ) സാംസങ് സമ്മർ ഫെസ്റ്റ് സെയിൽ സമയത്ത് വെറും 16,999 രൂപ എന്ന കിഴിവ് വിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് 6 ലൈറ്റ് (എൽടിഇ)

സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് 6 ലൈറ്റ് (എൽടിഇ)

35,999 രൂപ വില വരുന്ന സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് 6 ലൈറ്റ് (എൽടിഇ) സാംസങ് സമ്മർ ഫെസ്റ്റ് സെയിൽ സമയത്ത് വെറും 31,999 രൂപ എന്ന കിഴിവ് വിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

ഗാലക്‌സി ടാബ് എ 7 (എൽടിഇ)

ഗാലക്‌സി ടാബ് എ 7 (എൽടിഇ)

25,999 രൂപ വില വരുന്ന ഗാലക്‌സി ടാബ് എ 7 (എൽടിഇ) സാംസങ് സമ്മർ ഫെസ്റ്റ് സെയിൽ സമയത്ത് വെറും 21,999 രൂപ എന്ന കിഴിവ് വിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്.

ഗാലക്‌സി ടാബ് എ 8.0 (എൽടിഇ)

ഗാലക്‌സി ടാബ് എ 8.0 (എൽടിഇ)

12,700 രൂപ വില വരുന്ന ഗാലക്‌സി ടാബ് എ 8.0 (എൽടിഇ) സാംസങ് സമ്മർ ഫെസ്റ്റ് സെയിൽ സമയത്ത് വെറും 10,999 രൂപ എന്ന കിഴിവ് വിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

ഗാലക്‌സി ടാബ് എ 10.1 (എൽടിഇ)

ഗാലക്‌സി ടാബ് എ 10.1 (എൽടിഇ)

21,500 രൂപ വില വരുന്ന ഗാലക്‌സി ടാബ് എ 10.1 (എൽടിഇ) സാംസങ് സമ്മർ ഫെസ്റ്റ് സെയിൽ സമയത്ത് വെറും 19,999 രൂപ എന്ന കിഴിവ് വിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
These tablets, which are among the most expensive on the market, come in a variety of sizes, as well as LTE and Wi-Fi-only versions. These devices are available at a significant discount during the Samsung Summer Fest 2021.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X